Opšti uslovi

Opšti uslovi

Dobrodošli na korišćenje usluga zasnovanih na internetu koje nudi kompanija Mascus putem veb sajta www.mascus.rs (u daljem tekstu "Internet servis"). Korišćenjem i / ili registracijom na internet servis slažete se sa uslovima navedenim u nastavku. Stoga tražimo da pažljivo pregledate uslove. Opšti uslovi drugih strana od Mascusa su izričito isključeni.

1. Opšte informacije o internet servisu

Internet servis je javno tržište za korisnike za pronalaženje, kupovinu i prodaju teških vozila i mašina. Internet servis predstavlja najnoviji izbor polovnih vozila i mašina od vodećih proizvođača i trgovaca. Takođe je moguće da privatni prodavci postavljaju oglase. Internet servis okuplja kupce i prodavce.

Svrha Internet servisa je objavljivanje reklama polovnih vozila i mašina na internetu. Ugovor o prodaji korišćenog vozila ili korišćene mašine ponuđene za prodaju na Internet servisu ("objekat") uvek se sastavlja i sklapa direktno između prodavca i kupca. Mascus ni na koji način nije uključen u transakciju ili kupoprodajni ugovor. Sve detalje o objektu pruža prodavac. Mascus nije odgovoran za informacije predstavljene u oglasu na Internet servisu.

Svrha reklama objavljenih na Internet servisu je samo da se korisnici informišu. Iako Mascus želi da prodavci koji koriste Internet servis paze i postupaju sa poverenjem, Mascus ne može garantovati da podaci dobijeni od prodavaca budu bez grešaka. Pre kupovine objekta koji se reklamira za prodaju na Internet servisu, kupac je dužan da sa prodavcima proveri sve detalje koji mogu uticati na odluku o kupovini. Prilikom kupovine putem Internet servisa, kupac treba biti toliko oprezan kao da kupuje sličnu stavku putem oglasa u novinama ili na neki drugi način.

Ako odlučite da nabavite korišćeno vozilo ili mašinu, da koristite finansijsku ili transportnu uslugu ili bilo koji drugi proizvod na osnovu podataka objavljenih u Internet servisu, vaš partner u ugovoru je prodavac proizvoda, a ne Mascus.

2. Registracija na Internet servis

 Ako želite da se registrujete kao korisnik na Mascus Internet servisu, unesite tražene podatke i složite se da ispunjavate uslove koji ste dobili pre registracije kao korisnik (preko hiperlink adrese). Mascus čuva informacije koje ste naveli, što znači sledeći put ne morate ponovo unositi podatke kada budete koristili Internet servis. Svako ko se registruje kao korisnik servisa treba da ima najmanje 18 godina.

Prihvatajući uslove Internet servisa, potvrđujete da su podaci koje ste naveli tačni i slažete se da bez odlaganja obaveste Mascus putem email-a ako se vaši podaci promene. Mascus zadržava pravo da odbije registraciju bez ikakvog razloga. Mascus može da prekine vaša korisnička prava ako su dostavljene informacije nedovoljne ili netačne ili ako ste zanemarili obaveštavanje o promenama. Mascus vam takođe može odbiti pravo korišćenja Internet servisa i otkazati vaš nalog ako postupate protiv odredbi i uslova. Mascus takođe ima na raspolaganju sredstva pravne zaštite koja su zakonom određena.

 Da biste koristili Internet servis, potrebno je korisničko ime i lozinka koji moraju biti zaštićeni od pristupa neovlašćenim licima. Kao korisnik Internet servisa, morate odmah obavestiti Mascus mail-om ako treća osoba dobije pristup vašem korisničkom nalogu. Dok poruka ne bude primljena, vi ste odgovorni za korišćenje Internet servisa sa korisničkim imenom i lozinkom, iako je korišćenje neovlašćeno.

3. Zaštita podataka i korišćenje kolačića

Mascus štiti privatnost korisnika i teži komercijalno opravdanim sredstvima za sprečavanje neadekvatne upotrebe ličnih podataka pruženih Internet servisu. Podaci prikupljeni ili obezbeđeni na Mascusu se čuvaju na serverima u Evropi. Mascus može da koristi i prenese informacije o korisnicima (kao što su ime i e-mail adrese) trećim provajderima usluga radi obavljanja funkcija u vezi sa uslugama Mascusa. Kada Mascus koristi usluge trećih lica koji pomažu Mascusu da podrži svoje poslovanje, Mascus koristi ugovorna i tehnološka sredstva da zahteva od tih provajdera usluga da koriste informacije koje su im dostavljene da isporučuju proizvode i usluge kompanije - ne za sopstvenu upotrebu. Podaci se takođe mogu preneti na dobavljače dodatne opreme, dodatne proizvode i usluge finansiranja ili na druge dobavljače korišćenih mašina i usluga, u skladu sa zahtevom korisnika za te usluge. Dodatne informacije možete pronaći u našoj Politici privatnosti koja sadrži informacije o upotrebi kolačića od strane Mascusa. Ako se registrujete kao korisnik Internet servisa, slažete se sa ovom Politikom privatnosti, uključujući i upotrebu "kolačića" kompanije.

4. Postavljanje oglasa

Oglas koji postavite ili pošaljete na Mascus se tumači kao zahtev da oglas bude objavljen na Internet servisu. Odgovornost prodavca je da odredi u kojoj kategoriji mora biti objavljen svaki oglas; na Mascus spisku, na Mascus Plus (prodavci koji koriste sopstvene mašine i na sopstvenom internet sajtu) i / ili prodavci na vlastitom intranet / ekstranet servisu.

Korisnik Internet servisa je odgovoran za to da osigura neophodna prava i dozvole za sadržaj koji je on izdao Internet servisu. Sadržaj koji je napravio ne bi trebalo da krši bilo koja prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kojeg drugog lica ili entiteta i ne sme sadržati izjave ili materijale čije objavljivanje može dovesti do odgovornosti za štetu ili odgovornost za Mascus. Korisnik Internet servisa će u potpunosti nadoknaditi bilo koju i svu štetu na Mascusu ako sadržaj nije u skladu s ovom odredbom.

Ako oglas iz nekog razloga nije pogodan za objavljivanje, Mascus će se obratiti prodavcu putem email-a. Mascus zadržava pravo da odmah ukloni sadržaj bez prethodnog obaveštenja prodavca i da ukine prava korišćenja prodavca ili kupca koji prema proceni Mascusa, koristi Internet servis nepravilno ili na način suprotan dobrim manirima. Preduslovi za objavljivanje svakog oglasa se procenjuju zasebno.

Oglas se može primeniti samo na jedan objekat (korišćeno vozilo ili upotrebljena mašina). Odgovornost prodavca je da obezbedi da oglas sadrži tačne podatke o proizvodu koji pružaju dovoljno informacija o objektu, njegovom stanju i drugim faktorima koji su važni u pogledu kupca u skladu sa zakonima, vladinim propisima i dobrim trgovačkim ponašanjima. Slažete se da se pridržavate informacija o ceni i garanciji i drugim informacijama koje pružate u vašem oglasu. Vaša je obaveza da obavestite Mascus-u ako je reklamirani objekat prodan, tako da se vaš oglas može ukloniti.

Mascus ima pravo da uređuje, klasifikuje i kopira sve ili deo materijala koji ste uneli u Internet servis i slobodno da ga koristi u svom poslu.

Mascus nije u mogućnosti da proveri da li su podaci dobijeni od korisnika tačni. Dakle, oglašivač je u potpunosti odgovoran za bilo kakve troškove i štete prouzrokovane nepravilnim informacijama datim na Mascus. Moguće je obustaviti objavljivanje oglasa u bilo koje vreme. Naknada za oglašavanje neće se naplaćivati ako se oglas otkaže pre objavljivanja.

Zbog intervala Mascusa da indeksiraju podatke i mere bezbednosti, sadržaj plaćenih oglasa nije odmah vidljiv na Mascus Internet servisu. Intervali indeksiranja mogu se razlikovati u zavisnosti od opterećenja servera. Oglasi sa kupcima na Mascusu su obično vidljivi na Internetu u roku od nekoliko sati. Da bi se osigurala sigurnost naših kupaca i posetilaca, privatni oglasi se proveravaju za lažni, varljivi ili nezakoniti sadržaj. Ova provera može trajati do 72 sata dok reklame ne budu vidljive na Internet servisu.

Mascus je obavezan da povrati naknadu za reklamu ako kompanija ne objavljuje odobreno oglašavanje. Naknada za neobjavljenu reklamu je ograničena u svim slučajevima na plaćenu naknadu za reklamu. Naknada za reklamu ne mora biti vraćena ako reklama nije objavljena zbog faktora koji su van kontrole Mascusa ili iz razloga zbog kojih Mascus ne bi mogao razumno predvideti ili sprečiti.

5.Naknade I naplate

Slobodno se registrujte kao korisnik Internet servisa, za čitanje oglasa, kontaktiranje prodavaca i objavljivanje upita.

Objavljivanje pojedinačnih oglasa na Internet servisu je usluga koja se naplaćuje. Naknade za objavljene oglase su postavljene prema važećem cenovniku. PDV će biti dodat u sve cene u Mascus cenovniku.

Objavljivanje oglasa koji se šalju na Internet servis uvek je uslovljeno plaćanjem naknade za reklamu. Oglašavanja se plaćaju pomoću online bankarstva, bankovnog transfera ili putem kreditne kartice. Na početnim stranicama Mascus kompanije postoje linkovi za online bankarstvo koji se koriste za plaćanje. Nijedan oglas neće biti objavljen pre nego što ne bude u potpunosti isplaćen. Ugovorni kupci koji redovno mesečno prodaju svoje korišćena vozila i mašine dobijaju fakture prema cenovniku ili ugovoru sa kupcem.

6. Informacije o reklamiranim vozilima i mašinama

Mascus želi da naglasi korisniku da podaci o korišćenim vozilima i mašinama na Internet servisu dolaze od prodavaca. Podaci o procenjenom stanju objekta zasnivaju se na subjektivnoj proceni od strane prodavca, i predstavljaju sopstveno shvatanje stanja objekta.

Prema tome, podaci o stanju vozila / mašine nisu zasnovani na proceni koju je izvršio nezavisni i neutralni posmatrač. Mascus nije odgovoran za ispravnost takvih informacija.

7. Prava intelektualne svojine

Korisnik priznaje da sva prava intelektualne svojine u odnosu na veb stranice, domene, poddomene, dizajn, tekst, sadržaj, slike, logo, zaštitni znak Mascus, softver i programski materijal i drugi materijal koja sadrži na Internet servisu pripada Mascusu, sa izuzetkom sadržaja oglasa, a korisnik se ovim izričito odriče bilo kakvih prava u vezi sa takvom intelektualnom svojinom. Osim ako kompanija nije eksplicitno dala pismeno odobrenje, korisnici ne smeju distribuirati, objavljivati, reprodukovati, stavljati na raspolaganje javnosti ili na drugi način iskoristiti zaštićeni materijal.

8. Naknada za štetu i ograničenje odgovornosti

Mascus ne garantuje da će Internet servis funkcionisati bez greške ili da Internet servis i njegovi serveri nisu oslobođeni od kompjuterskih virusa ili drugih štetnih mehanizama. Mascus ne može biti odgovoran za bilo koju štetu nastalu usled grešaka, kompjuterskih virusa ili drugih štetnih mehanizama. Ako upotreba Internet servisa rezultira potrebom za servisiranjem ili zamenom opreme ili podataka, Mascus nije odgovoran za ove troškove. Internet servis se isporučuje "kao što je", a Mascus nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu upotrebom Internet servisa, neispravnosti ili neuspeha Internet servisa.

Ako postoji greška koju je napravio Mascus u slučaju usluga zasnovanih na taksama, Mascus može da izabere ili da ispravi grešku ili da povrati naknadu za reklamu korisniku. Visina nadoknade je najviše jednaka visini naknade za reklamu koju je korisnik platio Macusu za korišćenje usluge Internet servisa. Mascus nije odgovoran za štetu prouzrokovanu od strane korisnika ili treće strane ili štete koju kompanija nije mogla razumno predvideti.

Na Internet servisu ćete naći linkove za Internet stranice koje objavljuju spoljni provajderi servisa koji su nezavisni od Mascusa. Iako Mascus nudi linkove ka ovim uslugama, Mascus želi da naglasi da ove usluge pružaju relevantni provajderi usluga i da se koriste pod uslovima koje su odredili dobavljači. Mascus nije odgovoran ni na koji način za proizvode ili usluge drugih.

Ukupna odgovornost kompanije Mascus prema ovom sporazumu će u svakom slučaju biti ograničena na 500 eura, osim u slučajevima kada je šteta nastala namernim delom ili zbog velike nemarnosti.

9. Dostupnost

Mascus ima pravo, bez obaveštenja, u celosti ili delimično, prepraviti, ukloniti, dodati ili na drugi način promeniti sadržaj Internet servisa, ili njegovo vreme rada, tehničke detalje ili drugi sadržaj. Mascus ima pravo da privremeno obustavi isporuku Internet servisa za održavanje ili modifikaciju Internet servisa i ne može se smatrati odgovornim za ovakvu suspenziju, održavanje ili modifikaciju.

10. Izmena uslova

 Izbor i dizajn Internet servisa konstantno se razvija i stoga kompanija Mascus zadržava pravo da promeni uslove svojih usluga. U trenutku prijavljivanja korisnik se obaveštava o izmenjenim uslovima ili putem email-a. Izmene stupaju na snagu nakon prijavljivanja ili u roku od 30 dana nakon objavljivanja izmena na Internet servisu (uključujući putem email-a). Ako nastavite da koristite Internet servis nakon što su uslovi promenjeni, prihvatate da su novi uslovi obavezujući za vas čak i ako ste se registrovali kao korisnik pre stupanja na snagu novih uslova.

11. Povratne informacije

Ako mislite da je materijal na Internet servisu u bilo kom delu netačan ili neispravan, molimo vas da nas obavestite slanjem informacija na stranicu Mascusa sa linka "povratne informacije" na naslovnoj stranici Internet servisa. Molimo da nam opišete detaljno grešku ili nedostatak u poruci.

12. Nevažeći uslovi

Ako se neki od ovih opštih uslova smatra nevažećim, poništenim ili neizvršivim u bilo kojoj meri, svi ostali uslovi ostaju u punom snazi i učinku.

13. Viša sila

Stranka nije odgovorna za kršenje ugovornih obaveza usled prepreka koje su izvan uticaja stranke (npr. štrajk, blokada, poremećaj prenosa podataka, požar, krađa, oštećenje vode, sabotaža, vandalizam ili bilo koji drugi takav neočekivan događaj), prepreke stranka nije mogla da predvidi kada zaključi sporazum i posledice koje stranka nije mogla opravdano sprečiti.

14. Važnost uslova

Ovi uslovi obavezivanja će stupiti na snagu kada ih prihvatite koristeći Internet servis ili registracijom kao korisnik na Internet servisu. Uslovi važe na neodređeno vreme. Mascus uvek može uskratiti korisniku pravo korišćenja Internet servisa ako korisnik krši ove uslove, ometa druge korisnike ili zloupotrebljava servis.

15. Prevremeni prekid

Bez obzira na to kako je drugačije propisano, bilo koja strana može putem obaveštenja odmah otkazati sporazum ako:

a) bilo koja strana u osnovi krši svoje obaveze prema ovom sporazumu i ne uspe otkloniti u roku od 30 dana nakon pisanog zahteva.

b) bilo koja strana suspenduje isplate, ponudi ratu, bankrotira, postane predmet oduzimanja ili slična okolnost koja se može razumno smatrati dokazom o stečaju ili likvidaciji.

16. Podugovarači

Mascus ima pravo da koristi podugovarače u pružanju svojih usluga.

17. Rešavanje sporova i važeći zakon

Holandski zakon se primenjuje na ovaj sporazum, izuzev njegovih izbora zakonskih odredbi. Bilo koji spor, polemika ili zahtev koji proističu iz ovog sporazuma ili koji se odnose na ovaj sporazum ili njegovo kršenje, prestanak ili važnost, konačno će rešiti Sud u Amsterdamu, u Holandiji.

Ovaj dokument je napisan na engleskom jeziku. Ako se ovaj sporazum prevede na drugi jezik, engleski tekst će prevladati i upravljati.

18. Kontakt informacije

Mascus International BV
Bijster 3 4817 HX Breda
Holandija
Registarski broj: 57776806