Vaša pitanja i komentari su vredni za razvoj servisa Mascus. Čitamo Vaše povratne reakcije i odgovaramo na zahteve u što kraćem roku.

VRLO POMEMBNO:
Za informacije o mašinama UVEK KONTAKTIRAJTE PRODAVACA u OGLASU!
Mascus ne poseduje mašine u oglasima! Mašine su od prodavaca!

Napišite povratnu reakciju

Moj komentar: *
Želim odgovor na moju povratnu reakciju.
Ime:
E mail: *
Telefon: *

Kontaktne informacije

BITERRA d.o.o.

Vipavska cesta 2c
5270 Ajdovščina
Slovenija

Mitja Rijavec
Sales Manager
+386 59057692
mitja.rijavec@mascus.si